Jaké služby nabízíme?

Kompletní zpracování firemního časopisu

Specifikace časopisu

Formát: A4, A3, atypický formát
Rozsah: od 8 stran
Periodicita: měsíčník, čtvrtletník, občasník
Typ:  
firemní časopis pro klienty
interní časopis pro zaměstnance

-------------------------

Redakční příprava časopisu

 • Redakční příprava textů – návrhy obsahů konkrétních článků;
 • návrhy různých lifestyle témat;
 • rozhovory se zaměstnanci i vedením společnosti;
 • rozhovory mimo rámec společnosti (akce u zákazníků, návštěva u odborníků atp.);
 • úprava dodaných textů;
 • kontakt na VIP osobnosti, zajištění rozhovorů včetně fotografií;
 • zajištění stylistických korektur a sladění celkového vyznění časopisu;
 • zajištění jazykových korektur.

-------------------------

Sestavení rozpočtu do 24h

Částka se odvíjí od:
- periodicity
- počtu stran
- náročnosti zpracování

Položky:
- redakční příprava
- produkční zajištění 
- jazyková korektura
- grafické studio
- fotografické práce 
- fotobanka
- doprava
- tisk a distribuce

Produkční zajištění

 • Komunikace s vedením společnosti o obsahu každého čísla;
 • návrh na program zasedání a koordinace činnosti redakční rady, zápis z redakční rady – rozpis textů na stránky (zrcadlo);
 • příprava časového harmonogramu všech prací a kontrola jeho dodržování;
 • výběr situací a objektů pro fotodokumentaci, dohled nad prací fotografa (fotografické práce pro jeden dvojlist A4 obsahují cca 2-5 finálních fotografií z 15-20 původních fotografií k výběru);
 • zajištění fotoprodukce, vizážisty, stylisty při focení titulní strany;
 • dohled nad grafickou přípravou časopisu v grafickém studiu;
 • řízení schvalovacího procesu;
 • doprava fotografa a redaktorky na akce či rozhovory konané mimo Prahu.

-------------------------

Práce grafického studia

 • Zpracování dodaných textů na stránky;
 • zpracování obrazové dokumentace (foto, grafy, tabulky, ilustrace);
 • grafické zpracování jednotlivých stran;
 • scan obrazové dokumentace, úprava fotografií – retuše;
 • pracovní pdf ke korektuře – 1. faktická a jazyková korektura;
 • zanesení faktických a jazykových korektur do časopisu;
 • zaslání upravených pracovních pdf ke 2. korektuře;
 • zanesení finálních faktických a jazykových korektur do časopisu;
 • nahrání do pdf formy (tisková data pro tiskárnu + náhledové pdf pro klienta); 
 • makety pro řazení stran.